Autizam

U razgovoru sa našim stručnjacima dodjite do rešenja za Vaš problem.

Više informacija…

Disleksija

Rana detekcija, dijagnostika i adekvanta rana terapija za rezultat imaju minimiziranje poremećaja i odstupanja ili njegovo potpuno prevazilaženje.

Više informacija…

Union Health u Novom Sadu

Posetite i našu ordinaciju u Novom Sadu.

Kontakt informacije…

© 2017 Union Health