Disleksija

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i/ili razumevanja pročitanog, uz očuvanu senzornu i opštu sposobnost. Deca ispoljavaju teškoće u ovladavanju veštinama čitanja i pored sistematske obuke i ostalih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih faktora.

Smetnje se ispoljavaju u oblasti tečnosti čitanja, brzine čitanja, tačnosti i razumevanja pročitanog.

Problem se uglavnom uočava pred kraj II razreda kada deca sa disleksijom značajno odstupaju od nivoa čitačkih sposobnosti svojih vršnjaka i kada čitanje prestaje da bude predmet učenja već sredsko kojim se uči.

Zbog toga je naročitno značajno na vreme uočiti problem. Rana detekcija disleksije, dijagnostika i adekvanta rana terapija za rezultat imaju minimiziranje poremećaja i odstupanja ili njegovo potpuno prevazilaženje. Problem je moguće uočiti još u predškolskom periodu ispitivanjem jezičke spremnosti za ovladavanje veštinom čitanja.

U našem Centru obavlja se kompletna procena govorno-jezičnog razvoja deteta koja uključuje i procenu detetove jezičke spremnosti za ovladavanje početnim školskim veštinama (čitanja i pisanja). Značaj procene tih tzv „prečitačkih“ sposobnosti kao ranih indikatora uspeha u ovladavalju veštinama čitanja i pisanja, je u tome što omogućava otkrivanje i dijagnostikovanje suptilnih odsupanja u razvoju ovih sposobnosti koje ukoliko se ne tretiraju na adekvatan način i u adekvatnom periodu mogu dovesti do značajno nižih postignuća u ovladavanju veštinama čitanja i pisanja te se kasnije u školsnom dobu dijagnostikuju kao disleksija i disgrafija.

Simptomi disleksije su brojni, međutim ne moraju svi simptomi biti ispoljeni kod svakog deteta sa disleksijom. Takođe je bitno razlikovati decu sa nesavladanom tehnikom čitanja od dece sa disleksijom. Naime, deca sa nesavladanom tehnikom čitanja obično čine greške koje nisu sistematske, karakteristične za početne nivoe u ovladavanju veštinom čitanja i koje uz adekvatnu vežbu brzo isčezavanju. Deca sa disleksijom prave konszistentne greške koje su otporne na korekciju, dakle kod disleksije nisu važne samo vrste pogrešaka već i veliki broj uvek istih, karakterističnih grešaka.

Disleksija – kako je prepoznati ?

Dete sa disleksijom:

 • Ne može da zapamti oblik slova;
 • Ne može da dovede u vezu štampano i pisano slovo;
 • Ne može da podeli reč na glasove ili da od datih glasova sastavi reč (nemogućnost fonološke analize i sinteze glasova u reči);
 • Često zamenjuje vokale unutar reči;
 • Zamenjuje slova koja su slična po obliku;
 • Zamenjuje slova koja su fonetski slična (b-p, d-t, g-k, m-n itd.);
 • Pravi zastoje pred početak reči;
 • Čitaja slovo po slovo ili slog po slog;
 • Ponavlja slovo ili slog;
 • Preskače kratke reči u čianju (veznike, predloge…)
 • Preskače slova, reči i redove;
 • Nepoštuje ortografskia pravila (zarez, tačku);
 • Sporo i nesigurno čita;
 • Ne razume pročitano, zbog čega ima teškoće u donošenju zaključaka;
 • Zamenjuje, izostavlja i dodaje slova i slogove unutar reči (on-ne, je-ej, mi-im, brod – borod, vrata – trava, novi – vino…)

Disleksija – Važno je znati da dete:

 • zamara se puno brže od druge dece
 • može čitati jednu reč na nekoliko pogrešnih načina
 • može čitati tačno ali bez razumevanja onoga što čita
 • može se činiti kao lenj ili kao da ne sluša, što uzrokuje problem sa zapamćivanjem instrukcija u nizu i organizaciji
 • teško pravi beleške jer ne može istovremeno da sluša i da piše

Disleksija – Saveti roditeljima i učiteljima:

 • Nemojte proglasiti dete lenjim ili nemotivisanim ako izbegava čitanje
 • Nemojte zahtevati da čita “naglas” pred grupom
 • Nemojte ga upoređivati sa drugom decom
 • Koristite kompenzatorne mehanizme u učenju
 • Birajte kraće, zanimljive tekstove koje će dete čitati kod kuće, bez pritiska da je to obaveza ili domaći zadatak
 • Preporučite detetu da gleda omiljenu seriju sa titlovanim prevodom kako bi povećao brzinu čitanja i razumevanje pročitanog
 • Tekstualne zadatke iz matematike pojednostaviti ili zameniti programski sličnim numeričkim zadacima
 • Tekstualne zadatke i pitanja štampati krupnim slovima, pismom koje učenik bolje poznaje i obavezno redukovati broj zadataka
 • Angažovate učenike u odeljenju da mu pomognu da učestvuje u radu, koristite pomoć vršnjaka „Dobri komšija“
 • OBAVEZNO POTRAŽITE POMOĆ LOGOPEDA!

U našem Centru disleksija tretman se sprovodi po modifikovanoj metodi “Svesne sinteze razvoja” Prof. dr Cvetka Brajovića, uz upotrebu različitih pomoćnih tehnika, sredstava i pomagala kao što su npr. kognitivne mape.

Tretman disleksije treba biti strukturiran tako da se pored trermana primarnog deficita koji je usmeren na povećanje tačnosti, tečnosti i brzine čitanja i razumevanje pročitanog, uporedo adekvatno stimulišu i sve sfere razvoja uključene u proces čitanja (auditivna percepcija, vizuelna percepcija, orijentacija u vremenu i prostoru) i koriste kompenzatorni mehanizmi za prevazilaženje deficita.

Brilijantni umovi – poznati disleksičari:

Disleksija u svetu poznatih – Albert Ajnštajn, Pablo Pikaso, Leonardo da Vinči, Isak Njutn, Vinston Čerčil, Van Gog, Bil Gejts, Džon Lenon itd…

Kad neko nešto hoće, nađe način… kad neko nešto neće, nađe opravdanje….” Pablo Picasso

Pročitajte još:

Danijela Helc o disleksiji u dnevnom listu Politika

© 2017 Union Health