Primenjeno verbalno ponašanje

„ UNION HEALTH d.o.o.“

Terapijski centar Specijalizovani Sertifikovani sveobuhvatni pristup i metode za optimalizaciju potencijala kod dece sa razvojnim poremećajem

OPTIPOT

Program akreditovan od strane Ministarstva za radi i socijalnu politiku R Srbije

Danijela Helc

© 2017 Union Health