Speech buddies

Kako se speech buddies koristi?

Speech buddiesSpeech buddies je manuelni logopedski set koji omogućava deci da osete tačan položaj jezika koji je potreban da bi se rešio problem nepravilne artikulacije glasova. „Speech buddies“ brzo pomaže deci da isprave jepo u lepo, libu u ribu , vav u lav , suma u šuma… Ovaj taktilni feedback u ustima je često baš ono što je deci potrebno da bi postigla napredak .

SB u vašoj terapiji

Uključivanje SB čini rad na korekciji glasova uzbudljivom aktivnošću. Rad dovodi do perfekcije. Sa SB rad je takođe i zabava. SB set je dizajniran tako da ga može koristiti terapeut, ali i roditelj i dete. Logopedi koriste „speech buddies“ da bi upotpunili svoj rad i da bi mogli da prevaziđu svakodnevne izazove sa kojima se sreću klijenti, oni koji pokazuju otpor prema terapiji, kao i oni na grupnoj terapiji.

Tri laka koraka za korišćenje „speech buddies“

  1. „Locirajte metu.“ Dajte detetu priliku da se opusti sa svojim „speech buddies“. Dozvolite detetu da drži „speech buddies“, pronađe metu i da je dodirne svojim prstom.
  2. Pozicionirajte „speech buddies“.
  3. Govor!

Jednom kada je „speech buddies“ pozicioniran, utvrdite da li dete svojim jezikom može osetiti metu tako što će klimnuti glavom za da (potvrdno) ili ne (odrično). Zatim, proizvesti glas dok jezik dodiruje metu. Jednom kada je distorzovana/supstituisana/omitovana fonema postavljena, izmeniti vežbu tako sto će uzastopno ponavljati fonemu sa SB , a posle i bez „speech buddies“.

Terapijska procedura

Zapamtite: Pravilan izgovor sa SB vodi do pravilnog izgovora bez „speech buddies“-a. Ako ciljana fonema ne može biti izazvana , promenite polozaj „speech buddies“-a.

Jednom kada je dete upoznato sa načinom korišćenja „speech buddies“-a, može se ohrabriti da samo drži dršku kako bi steklo samopouzdanje u produkciji foneme. Početi sa izolovanom fonemom, zatim nastaviti u jednostavnim slogovima. Potom, preći na reči sa različitim položajem glasa: inicijalni, medijalni i finalni. Na kraju, koristiti u frazama i rečenicama.

Kome „speech buddies“ može pomoći?

Kod svih tipova govornih i artikulacionih poremećaja (uključujući i poremećaje iz spektra autizma), kod dece sa govornom apraksijom.

© 2017 Union Health