Autizam

Karakteristično za ovu patologiju je oštećenje socijalnih interakcija i obrazaca verbalne i neverbalne komunikacije kao i oskudan i stereotipan repertoar interesovanja i aktivnosti.

Autizam se definiše i dijagnostikuje na osnovu prisustva tj. neprisustva odredjenog ponašanja. Ipak, definicija spektra autističnog poremećaja može da se nazove i trijadom oštećenja:

  • oštećenje verbalne i neverbalne komunikacije,
  • loša socijalna interakcija
  • odsustvo imaginacije (nesposobnost igranja zamišljenih tkzv.kobajagi igara)

Karakteristično je da se dete do jednog perioda normalno razvija, prohoda, počinje sa progovaranjem.U periodu od 15. do 18. meseca dolazi do regresije ili stagnacije u govoru i promena u ponašanju. Javljaju se stereotipni pokreti prstima ili telom, preterana osetljivost na zvučne ili druge stimuluse,opsesivna potreba za ritualom (da se stalno odredjene radnje obavljaju na isti način,da se do jednog mesta uvek ide istim putem), fascinacija tv reklamama.

Jedan od prvih znakova karakterističnih za autizam je izostanak ponašanja pokazivanja prstom u pravcu predmeta, tj. nedostatak tzv. „zajedničke pažnje“.Ovi mališani nikada ne gledaju u istom pravcu u kom gleda roditelj.

Šta sad znamo o autizmu

Znamo da postoji genetska predispozicija, što dovodi do oblika imune disfunkcije i da postoje uticaji okoline bilo da su to vakcine ili antibiotici tj. generalno se zna da postoji biološka osnova tako da je vrlo važan biomedicinski pristup pre svega.

Takodje znamo da postoji zaostalost govora i društvenog ponašanja i imamo restriktivno repetitivno ponašanje ili samo-stimulativno ponašanje.Sve ovo nije deo dijagnoze ali jesu rezultat nemogućnosti komunikacije.

To govori da imamo i bihejvioralnu manifestaciju ove bolesti.

Šta preduzeti kad detektujemo autizam

  • Odediti tačnu dijagnozu (laboratorijski i observacijom stručnjaka)
  • Odrediti vrstu intervencije („koji je odgovarajući način lečenja za ovo dete“)
  • Odrediti tačnu procenu ( „koje su potrebe ovog deteta“)

U Unionhealthu omogućene su individualne terapije po programu Dr.Lovasa tzv.ABA terapija.

Rana bihejviralna intervencija uz korišćenje i drugih savremenih metoda, po istraživanju eminentnih organizacija (DAN i sl.) daje najbolje rezultate, tako da u U.S.A. čak 60%dece koja su na vreme bila uključena u ovaj program, krenulo je u redovnu školu.

Šta predlažemo kod autizma

Svakako laboratorijsko istraživanje senzitivnosti na hranu s obzirom da najnovija otkrića dokazuju veliku povezanost AD(H)D sindroma sa netolerancijom na hranu.

Takodje predlažemo upotrebu odredjenih suplemenata koji utiču na pažnju i koncentraciju.

U razgovoru sa našim stručnjacima dodjite do rešenja za Vaš problem.

Pogledajte prezentaciju o autizmu, rad doktora Cem Kinacija – Link.

Pročitajte divnu istinitu priču jedne majke koja je pobedila autizam – Link.

© 2017 Union Health